„Layers of Prague” – „Warstwy Pragi”
Marcela Chrensťova


14.07.2022 do 12.08.2022


Marcela Chrensťova – Praga – Czechy


Wszystkie zdjęcia tego zestawu zostały zrobione moim papierowym aparatem otworkowym „Krabicák”. Krabicák został wykonany z kartonowych pudełek rozerwanych na wiele małych kawałków. Częste spacery po Pradze dały mi dostęp do tego taniego materiału i nie chciałam zmarnować szansy na zbudowanie własnej papierowej kamery otworkowej.
Praga jest jak mój aparat otworkowy – to miasto o tak wielu warstwach… Obok historycznych budynków można spotkać nowoczesną architekturę, a jeśli wejdzie się bardzo głęboko pod wszystkie te warstwy, można znaleźć miłość do tego przytłaczającego miejsca.
Całość procesu tworzenia chciałam zakończyć nieregularnymi obramowaniami zdjęć. Tak więc biały papier na krawędziach stworzył naturalne ramki.

Przegląd aparatów autorki:
2011: Pierwsza kamera otworkowa
2011: DIRKON
2012: Ceramiczna kamera otworkowa
2016: PINCOTT (pinhol wykonany z bawełny)
2016: Piernikowa kamera otworkowa
2017: Aparat otworkowy Galaxy (3D pen)
2017: Czekoladowa kamera otworkowa
2017: Kamera otworkowa Play-Doh
2019: Krabicák (papierowa kamera otworkowa)

Marcela Chrensťova


All photos were taken with my ragged paper pinhole camera called „Krabicák” – like the cheapest wine, sold in boxes. Krabicák was made from card boxes ripped to many small pieces. A lot of moving around the Prague gave me the access to this cheap material and I didn’t want to waste the chance for building my own paper pinhole camera.
Prague is like my rough pinhole camera – it is a city with so many layers... You can meet modern architecture next to the historical buildings, and if you go very deep under all of those layers, you can find the love to this overwhelming place.
I wanted to finish the circle of ripping with irregular borders of the photographs. So white paper on the edges created natural frames.

I used pinhole cameras:
2011: First pinhole camera
2011: DIRKON
2012: Ceramic pinhole camera
2016: PINCOTT (pinhole made of cotton)
2016: Gingerbread pinhole camera
2017: Galaxy pinhole camera (3D pen)
2017: Chocolate pinhole camera
2017: Play-Doh pinhole camera
2019: Krabicák (paper pinhole camera)

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.

Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na stronie Zonerama.

Katalog wystawy polski i angielski do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.Wystawy w Galerii „Ciasna” zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrój.
powrót
Powrót na okładkę