"Reklama na rewersach starych fotografii,
czyli Alicji odsłona druga"
Wystawa "Reklama na rewersach starych zdjęć" jest kontynuacją i uzupełnieniem wystawy "O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie zdjęcia" eksponowanej 18.08 - 7.09.1998 roku w MOK Jastrzębie, a potem XI.98. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury- Krosno; XII.98. "White Photo Gallery"- Przemyśl; I.99. Galerii Miasta Rzeszowa, VI.99. na XIII Ogólnopolskich Warsztatach Fotograficznych- Broniszów, a zawierającej 80 reprodukcji i 21 oryginałów starych zdjęć. "Druga odsłona Alicji" jest mniejsza- 39 reprodukcji rewersów zdjęć, ale znacznie więcej (ok. 60) oryginałów dla ozdoby.
Trochę też inna jest tematyka wystawy: "Alicja" pokazywała secesyjną grafikę na litografiach zdobiących rewersy zdjęć, "Druga odsłona" zajmuje się ogólnie pojętą reklamą zakładów fotograficznych, jest tu więc przewaga tekstu nad grafiką. Obie te wystawy połączą się i w roku 2000 wyruszą na dalsze peregrynacje po Polsce. W lipcu i sierpniu 2000 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łaziskach zawisną 22 plansze połączonej "Alicji"

powrót
Powrót na okładkę