"Anioły"
malarstwo Monika Jerominek
zbiory Elżbieta Zakrzewska-Prażak18.04. - 10.05.2002


Słowo "anioł" oznacza posłańca. W Biblii aniołowie ukazują się w różnych postaciach: mężczyzn, młodzieńców, istot skrzydlatych z ludzką lub zwierzęcą twarzą.
Zadaniem tych tajemniczych istot jest pośrednictwo między Bogiem a ludźmi. Przedstawienia ikonograficzne aniołów w sztuce warunkuje chrześcijańskie rozumienie jego roli jako posłańca Bożego i opiekuna Iudzi. Przedstawienia te zmieniały się wraz z upływającymi wiekami i zmieniającymi się stylami w sztuce.
W okresie baroku szczególnie popularny staje się typ dziecięcy anioła o bujnych kształtach.
Powszechnie także wykorzystuje się anioły w motywach dekoracyjnych w postaci uskrzydlonych główek czy amorków. Jako wątek autonomiczny pojawia się przedstawienie plastyczne anioła stróża silnie powiązane z motywem dziecka.
Anioł jest przedstawiony jako istota zachwycająca swoim pięknem, bliska człowiekowi i łagodna.
Podobnymi cechami charakteryzują się figurki prezentowanych aniołów. Postacie jednych odbijają dynamikę i dostojeństwo pierwowzorów, inne zachwycają swą prostotą czy wręcz rubasznością.
Aniołki te stały się jeszcze bliższe człowiekowi, bo pełnią rolę użyteczną będąc pudełeczkami, świecznikami, dzwonkami. Pozostaje tylko pytanie: czy patrząc na nie myślimy jeszcze o Aniołach ukazanych w Objawieniu ?
Elżbieta Zakrzewska-Prażak

mój autoportret
anioł i diabeł
dobro i zło
piękno i brzydota
radość i smutek
czy to naprawdę ja?

jedna osoba - wiele twarzy
jedna twarz - wiele osób

maluję ponieważ jest to jedyny sposób w jaki umiem porozumiewać się z innymi mówić o czym myślę śpiewać o czym marzę i w co wierzę wytłumaczyć czym dla mnie jest dobro prawda i pię kno to jedyny sposób w jaki umiem porozumiewać się
Monika Jerominek
ur. 17.03.1974 r,
1994 Dyplom w PLSP w Katowicach (specjalizacja: jubilerstwo)
1999 Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki U.Ś. filia w Cieszynie (kier. wychowanie plastyczne, pracownia prof. Norberta Witka)

Wystawy:
1993 "3xJerominek" WOK - Katowice
1997 "Niebo-piekło" Galeria "Przewiązka U.Ś. Cieszyn
1998 Galeria "Rotunda" MBP - Bytom
1998; 1999; 2000; 2001 wystawy poplenerowe "Jurgów 1998", "Jurgów 1999""Jurgów 2000","Jurgów 2001" Galeria "Na Pograniczu" MCK - Mysłowice
1999 "Klimaty" Galeria "Na Pograniczu" MCK - Mysłowice
grudzień 2000 "Sielskie-Anielskie" Galeria "Stalowe Anioły" - Bytom
maj 2001 "Poza czasem" Galeria "W Przejściu" MCK - Mysłowice
czerwiec 2001 "Pod niebem" wystawa zbiorowa na Festiwalu Sztuki Wysokiej 2 Galeria "Stalowe Anioły" - Bytom
Więcej obrazów Moniki Jerominek na następnej stronie!

powrót
Powrót na okładkę