"Z aniołami w 2008 rok"
zbiory Elżbiety
Zakrzewskiej-Prażak17.01. - 8.02.2008


Z aniołami w 2008 rok.
Aniołowie byli i są obecni w każdej cywilizacji i kulturze.
Wszystkie epoki podejmowały anielski temat. Dyskretnie, ale w sposób stały zaznaczają anioły swą obecność w poezji, powieściach, sztuce i architekturze, w śpiewie i muzyce, a ostatnio w filmie i telewizji.
Twórcy podejmując problematykę aniołów, nie zmienili realnie zachodniego świata, ale niewątpliwie przełożyli wiele prawd teologicznych na język codzienności, wnieśli do niej przesłanie radości i piękna.
Współczesność niosąca utratę metafizycznej wrażliwości, niekiedy brak poczucia transcendencji, wypłukanie życia z sacrum, ograniczenie jego przestrzeni i zjawisk jedynie do materialnej rzeczywistości w poważnym stopniu przyczynia się do usunięcia rzeczywistości istnienie aniołów poza sferę myśli, odczuć i pragnień człowieka.
Jednakże człowiek żyjący z piętnem współczesności instynktownie szuka tego, co proste, piękne, niezmienne.
Z zawstydzeniem i tęsknotą powraca myślą do aniołka przy swoim łóżku, do świata gdzie prawda była prawdą i należało być dobrym.
Patrząc na te piękne, śmieszne lub romantyczne postacie, które przecież nie tak dawno wypełniały nasze myśli, wyobrażenia i życie odkryjemy zapewne jak wiele jest w nas, pomimo upływu czasu, prostoty, dobra i życzliwości.

Prezentowana wystawa jest czwartą, wciąż nieśmiałą, próbą podzielenia się moją pasją z innymi. Obecność aniołków, będących radosnym odbiciem dostojnych pierwowzorów, pomaga mi z optymizmem zajmować się na codzień trudnymi, chociaż wniosłymi sprawami i trudnić się kształtowaniem wnętrz młodych ludzi.
Elżbieta Zakrzewska-Prażakpowrót
Powrót na okładkę