„Architektura”
Stowarzyszenia Miłośników Fotografii przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu

15.01.2015 - 13.02.2015
Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, działające przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, powstało pod koniec 2005 r.
Miejski Klub im. Jana Kiepury udzielił wsparcia lokalowego i finansowego nowemu Stowarzyszeniu, działającemu równocześnie jako sekcja Klubu.
Głównym założeniem powstałego Stowarzyszenia było zrzeszenie grupy sympatyków fotografii z Sosnowca i wspólna działalność, polegająca na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. SMF skupia miłośników fotografii na różnym poziomie zaawansowania, amatorów chcących doskonalić swe umiejętności. Siłą grupy jest jej różnorodność.
Znajdujemy tu pełne zróżnicowanie wieku, zawodów, doświadczeń życiowych i zainteresowań. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji o sztuce fotografii. Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem plenerów i wystaw fotograficznych. Oprócz wystaw w Sosnowcu eksponowali swoje fotografie w Sławkowie, Olkuszu, Pilicy, Łazach, Radomsku, Bielsku-Białej, Szymbarku, Rybniku, Lądku Zdroju, Łaziskach Górnych.
Nad regularną pracą członków grupy oraz nad doborem materiału do wystaw i ich poziomem czuwa Zbigniew Podsiadło – opiekun artystyczny grupy, artysta fotografik z ogromnym doświadczeniem i międzynarodową sławą.
Swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, SMF wnosi znaczący wkład w rozwój zagłębiowskiej kultury fotograficznej.

Autorzy:

Zdzisław Biernaś, Joanna Bratko-Lityńska, Jacek Chmiest, Ewa Chrapka, Ireneusz Czechowicz, Michał Kusiak, Marek Lityński, Wojciech Skórka, Wiesia Stawarz, Aleksandra Wójcik.

Opiekun Artystyczny grupy: Zbigniew Podsiadło.
Wystawy w Galerii "Ciasna" zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrójpowrót
Powrót na okładkę