„Było, minęło... i zapomniano - fotografia bułgarska (Klub „Probuda” z Burgas) lat 80. i 90.”
26.06.2014 do 31.07.2014Jest to następna wystawa w Galerii „Ciasna” z nieformalnego cyklu „przeciw niepamięci”.
Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” współpracował z burgaskim klubem „Probuda” (Fk „P”) w latach 1977-1989, organizując wymiany kulturalne, wystawy i konfrontacje fotograficzne. Klub „Probuda” przestał istnieć w 1990 roku i tak się to skończyło.
Z równolegle eksponowanych w Polsce i Bułgarii wystaw pozostały zdjęcia, setki zdjęć.
Z nich przygotowywana była duża wystawa w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, która miała się odbyć w 2008 lub 2009 roku. Niestety, nie udało się to z różnych przyczyn, o których zmilczę.
Teraz galeria „Ciasna” chce pokazać choć część tych, już historycznych, zdjęć. Ze względu na ich ilość zostaną one zaprezentowane w kilku „odsłonach”. Będzie to niejako kontynuacja klubowej wystawy rocznicowej z sierpnia 1997 „Było, minęło...”.
Zdjęcia pochodzą z archiwum, nieżyjących już, Zofii i Jerzego Lubczyńskich.


Tekst Jerzego Lubczyńskiego:

BYŁO, MINĘŁO...

Tytuł wystawy bardziej odnosi się do wspomnień niż do fotografii eksponowanych na wystawie. Była, minęła, współpraca z Fotoklubem „Probuda” z Burgas. W archiwum klubu „Niezależnych” pozostały fotografie, w pamięci starszych członków klubu - wspomnienia, miłe, ciepłe. Wspomnienia zaciera czas, coraz bardziej, coraz szybciej. Fotografie nie zmieniają się, po wystawie powrócą znów do archiwum. A wspomnienia?
ROK 1977. Sierpień. Burgas. Spotkanie w Fotoklubie „Probuda”, rozmowa o nawiązywaniu współpracy, jej formach, sposobach omijania różnorakich przeszkód. Chyba warto zacząć...
ROK 1987. Minęło 10 lat. W katalogu 5 Międzyklubowych konfrontacji Fotograficznych pisałem: razem tegorocznymi wystaw było już 18 - zbiorowych 10 i 8 indywidualnych. Zaprezentowano na nich łącznie 1226 prac (takich samych w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju). Ilu ludzi obejrzało te wystawy. Nie wiadomo, nikt nie liczył. Można jedynie powiedzieć, że tak w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Były więc potrzebne. Nie tylko nam, członkom współpracujących klubów...
ROK 1997. Minęło kolejnych 10 lat. Do 18 wystaw trzeba dodać jeszcze 3 zbiorowe i 2 indywidualne. Było więc razem 23, a zdjęć wyeksponowano około 1500. Niestety, po 1987 wystawy nie miały już katalogów. Było coraz trudniej, i nam i kolegom z Fotoklubu „Probuda”.
Ich klub przestał istnieć w 1990 roku. Nasz przetrwał - obchodzimy właśnie dwudziestopięciolecie istnienia ...
Jerzy Lubczyński

Autorzy prac:

Todor Angiełow,
Iwan Atanasow,
Kałojan Atanasow,
Conka Atanasowa,
Dinmitr Bakalski,
Elizawieta Barkowa,
Michaił Benew,
Irina Czomakowa,
Neftalin Danaiłow,
Mitko Dimitrow,
Wencisław Dimitrow,
Atanaska Dimitrowa,
Stanio Dobrew,
Swetlin Fotew,
Stefan Ganew,
Antoni Georgiew,
Georgi Georgiew,
Miłanka Gieorgiewa,
Todor Gowedarski,
Żiwko Grnenkow
Nikoła Grudow,
Aleksander Iwanow,
Stojan Iwanow,
Nikołaj Jakimow,
Katia Jakimowa,
Nikoła Jordanow,
Nikoła Iwanow Jordanow,
Wasyl Kalczew,
Janka Kechajowa,
Dora Kiriazowa,
Wełiczka Kolewa,
Dina Kałojanowa,
Dimitr Kozariew,
Milka Kralewa,
Rumien Kupienow,
Piotr Lepkow,
Todor Lepkow,
Żiwko Marinow,
Nikołaj Nikolow,
Atanas Obreszkow,
Weselin Pamukow,
Borisław Penkow,
Radosław Pieniew,
Radostina Popowa,
Georgi Radew,
Iwaiło Radew,
Stela Radewa,
Georgi Ribarow,
Anisław Spasow,
Wiara Stefanowa,
Zdrawko Stojanow,
Krasimir Szarletow,
Atanas Sziszkow,
Stojczo Sziszkow,
Christofor Taszew,
Kunczo Todorow,
Stojan Todorow,
Filip Toromanow,
Lubomir Żelazków,
Dobri Żelew,
Żelio Żelew

Wystawy:

1978 - I Międzyklubowa Wystawa Fotografii Fk"P" i JKF"N" - "Gdy morze odpoczywa" (Fk"P") oraz "Z bliska i z daleka" (JKF "N") - ekspozycje równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1979 - "Świat, w którym żyjemy" - I Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1980 - II Międzyklubowa Wystawa Fotografii Fk"P" i JKF "N" - "Człowiek i jego praca" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1981 - "Świat, w którym żyjemy" - II Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1982 - III Międzyklubowa Wystawa Fotografii Fk"P" i JKF"N" "Nasze miasta" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1983 - "Świat, w którym żyjemy" III Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1984 - IV Międzyklubowa Wystawa Fotografii Fk"P" i JKF"N" "Świat, w którym żyjemy" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1984 - "Portrety'84" - w. ind. - Bolesław Dymiński i Georgi Radew - Biblioteka Miejska Jastrzębie Zdrój (także Galeria "Probuda" w Burgas).
1985 - "Świat, w którym żyjemy" - lV Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1985 - "Pejzaże'85" - w. ind. - Stela Radewa i Stanisław Paćkowski - KMPiK w Jastrzębiu Zdroju (także: Galeria "Probuda" w Burgas).
1986- V Międzyklubowa Wystawa Fotografii Fk"P" i JKF"N" "Kobieta" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "N" w Jastrzębiu Zdroju i Galeria "Probuda" w Burgas
1986 - "Świat dziecka" - w. ind. - Dina Kałojanowa i Witold Englender - Galeria "Probuda", Burgas (także Galeria "N" w Jastrzębiu Zdroju).
1987 - "Akt" - w. ind. - Zofia Lubczyńska i Anton Georgiew - Galeria "Probuda" Burgas (także: Galeria "N" w Jastrzębiu Zdroju). 1987 - "Świat w którym żyjemy" - 5 Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "N" (KŚT)w Jastrzębiu Zdroju i Galeria "Probuda" w Burgas.
1989 - "Świat, w którym żyjemy" VI Międzyklubowe Konfrontacje Fotograficzne Fk"P" i JKF"N" - ekspozycje wystawy równoległe: Galeria "Probuda" w Burgas i KMPiK w Jastrzębiu Zdroju.
1989 - "Barwna Fotografia Bułgarska" - w. zbior. Fk"P" - KMPiK, Jastrzębie Zdrój (także: Galeria "N" w Jastrzębiu Zdroju, KMPiK w Wodzisławiu Śląskim, MOK w Żorach, Galeria "Na Antresoli" w Jeleniej Górze).
1989 - "Impresje" - w. ind. - Borys Penkow - KMPiK, Jastrzębie Zdrój (także: MOK "Dom Narodowy" w Cieszynie).powrót
Powrót na okładkę