„The Gyre” part two

Igor Stepanich


Wystawa będzie trwać od 20.05.2021 do 11.06.2021 roku.


„The Gyre” part two

IGOR STEPANICH, Moskwa, Rosja.
Będąc profesjonalnym muzykiem (absolwent Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego), zawsze interesowałem się także fotografią. W 2016 roku stworzyłem swoje pierwsze kamery otworkowe i otworkowanie stało się bardzo ważną częścią mojego życia. Stało się jednym z moich podstawowych sposobów dialogu ze światem. Zwykle robiąc zdjęcie, dostaję to, co chcę, ale fotografia otworkowa pozwala mi uzyskać to, co chce mi dać świat. Czuję więc jakiś dialog, a nie monolog.
Oczywiście, między innymi, fotografia otworkowa wniosła do mojego życia nie tylko nowe uczucia, ale także nowe sytuacje, okoliczności, miejsca, ludzi.

Brałem udział w wystawach:
- W galerii Fotodom, Riazań, Rosja - w 2018, 2019.
- Pavlovka Gallery Pinhole Fest, Kijów, Ukraina - w 2019, 2020.
- Nagroda Focus, Fier, Albania - w 2019, 2020.
- OFFO VIII, Olza, Polska - w 2019 r.
- Wystawa Porto Pinhole Photography, galeria MIRA, Porto, Portugalia - w 2020 r.

Jestem jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia United Pinholers (SPin), w skład którego wchodzili fotografowie otworkowi z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.


IGOR STEPANICH, Moscow, Russia.
Being a professional musician (graduate of the Moscow State Conservatoire), I was always interested in photography. In 2016 I made my first pinhole cameras, and pinhole became a very important part of my life. It became one of my basic ways of dialogue with the world. Usually when I take photo, I get what I want to get, but pinhole photo allows me to get what the world wants to give me. So I feel some kind of a dialogue, not monologue.
Of course, among other things, pinhole photography brought to my life not only new feelings, but also new situations, circumstances, places, people.

/// took part in exhibitions :
- Exhibitions in Fotodom gallery, Ryazan, Russia - in 2018, 2019.
- Pavlovka gallery Pinhole fest, Kiev, Ukraine - in 2019, 2020.
- Focus award, Fier, Albania - in 2019, 2020.
- OFFO, Olza, Poland - in 2019.
- Porto Pinhole Photography exhibition, MIRA gallery, Porto, Portugal - in 2020.
//Also one of co-founders of the United Pinholers society (SPin) which included pinhole photographers from Russia, Belarus, Ukraine and Lithuania.

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) do odwołania wystawy będą się odbywały, zgodnie z harmonogramem, bez wernisaży i spotkań autorskich.
Wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie pojedynczo i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.

Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na stronie Zonerama.

Katalog wystawy polski i angielski do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.Wystawy w Galerii „Ciasna” zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrój.
powrót
Powrót na okładkę