AMUN

Artyści Malujący Ustami i NogamiSą twórcy, którzy nie używają rąk podczas malowania, a mimo to- malują. Malowanie jest dla nich czymś normalnym choć używają niekonwencjonalnych metod. Nie jest istotne, że trzymają ołówek czy pędzel w zaciśniętych ustach lub też palcami stopy. Każdy z tych sposobów wymaga jedynie treningu czasu i cierpliwości. Opanowując nowy sposób tworzenia. realizują swoje zainteresowania.które stały się ich życiową pasją. Jest to pasja, która umożliwia egzystencję, pasja, która daje poczucie spełnienia twórcom, pasja, która dostarcza estetycznych wrażeń odbiorcom. Nie jest ważne, czy tworzy się za pomocą rąk, ust czy też nóg. Najważniejsze jest to by umieć dostrzegać piękno otaczającej rzeczywistości, umieć dzielić się swoimi uczuciami i wrażeniami - umieć przenieść to wszystko na papier i płótno.

W ponad 40 krajach świata istnieją wydawnictwa artystyczne, które od 40 lat zajmują się publikacją reprodukcji dzieł artystów malarzy tworzących ustami lub stopą. Artyści są stypendystami |wiatowego Zrzeszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w Liechtensteinie. Zrzeszenie zostało założone w 1956 roku przez niemieckiego niepełnosprawnego malarza A.E. Stegmanna. Związek jest otwarty na przyjęcie nowych twórców. Przyjmowane są osoby niepełnosprawne, które na skutek choroby lub wypadków utraciły możliwość posługiwania się rękami. Należv do nich ponad 400 niepełnosprawnych artystów z całego świata.
W 1993 roku powstało w Raciborzu wydawnictwo AMUN. Zajmuje się wprowadzaniem dzieł Artystów Malujących Ustami i Nogami na rynek w postaci kart okolicznościowych i kalendarzy artystycznych. Wysyła swoje oferty do wielu odbiorców przed |więtami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem. Obecnie współpracuje z Wydawnictwem 16 twórców. W najbliższym czasie do tego grona dołączą jeszcze inne osoby.

Autorzy prac:
Ireneusz Betlewicz ( Warszawa );
Jolanta Borek - Unikowska ( Szczecin );
Monika Dembińska ( Bydgoszcz );
Jadwiga Gajlun - Markur (Szczecin );
Monika Kamińska ( Zielona Góra );
Stanisław Kmiecik ( Klęczany - nowosądeckie );
Krzysztof Kosowski (Jabłonowo Pomorskie );
Józefa Łaciak ( Kraków );
Lucjan Matuła ( Stróże - nowosądeckie );
Jerzy Omelczuk ( Poznań );
Henryk Paraszczuk ( Lublin );
Piotr Pawłowski ( Warszawa );
Agnieszka Sapińska ( Piątek );
Dorota Szachiewicz ( Złocieniec );
Katarzyna Warachim ( Gliwice );
Małgorzata Waszkiewicz ( Dobierzyn ).

powrót
Powrót na okładkę