Anna Bubula
"Nie tylko przyroda"

Anna Bubula ur. 1964 jest instruktorem Działu Fotograficzno Filmowego Nowohuckiego Centrum Kultury. Od 1988 roku należy do Klubu Fotografików Amatorów przy NCK ( obecnie Krakowski Klub Fotograficzny ). Od 1997 jest sekretarzem KKF. Udział w 18 wystawach zbiorowych, w tym w Trieście i Norymberdze.
Wystawy Indywidualne:
"W Puszczy Świętokrzyskiej" MOK Mogilno - lipiec 1995,
Fotogaleria MCK - Kraków - 1995;
"Fotografie" Galeria "Centrum" Kraków - wrzesień 1998.

Równocześnie można było zobaczyć prace Anny Bubuli na wystawie zbiorowej Krakowskiego Klubu Fotograficznego "Fotografie" w M.O.K. w Jastrzębiu.

powrót
Powrót na okładkę