Honorata Kowalczyk i Katarzyna Matusyk
"My Dwie"Honorata Kowalczyk.....i.....Katarzyna MatusykHonorata Kowalczyk i Katarzyna Matusyk - dwie osobowości, dwie wizje świata, dwa spojrzenia na sztukę.

Honorata prezentuje obrazy olejne i akwarele oparte głównie na obserwacji natury - przedstawienia fragmentów krajobrazu, znane z realnego świata przedmioty. Utrzymane w wąskiej gamie barwnej, malarskie kompozycje choć osadzone w konkretnej rzeczywistości nie stanowią jej odbicia, a raczej bardzo osobistą, pełną treści interpretację. Dotyczy to szczególnie monochromatycznych, oszczędnych w formie układów z powtarzającym się motywem krzesła. Chłodna, szarobłękitna tonacja wnętrza, świadomie budowana przestrzeń i subtelne, tajemnicze światło wprowadzają nastrój z pogranicza realności.
Prace Katarzyny skłaniają się raczej w stronę rysunku choć ze swobodą operuje także plamą barwną - zdecydowaną i płaską lub miękko modelowaną. Autorka prezentuje trzy cykle kompozycji figuralnych w technice tempery i pasteli. Na każdym obrazie pojawiają się nienaturalnie wydłużone, rysowane wyrazistą nerwową kreską "postacie- marionetki". Poddane śmiałej, subiektywnej deformacji, odrealnione i dramatyczne - zaskakują i szokują.

Wystawa - zróżnicowana tematycznie i formalnie jest obrazem poszukiwań twórczych młodych malarek. Prowokuje do przemyśleń i własnych interpretacji.

Renata Dziadek.
powrót
Powrót na okładkę