Ogólnopolski Klub Instruktorów Fotografii "DX"
"Krakowski Kazimierz w fotografii"

Mirosław_Kowalczyk

Sławomir_Chwolka

Karol_Mroziewski


Kazimierz, dzielnica Krakowa.-Dawne miasto lokowane w XIV w. 1791 włączone do Krakowa. (Encyklopedia Popularna PWN 1982).
Miasto Kazimierz w pobliżu Krakowa powstało w 1335 roku, w XV wieku przenieśli się tam Żydzi zamieszkujący w Krakowie okolice Placu Szczepańskiego, a poprzednio obecnej ulicy |w. Anny i tak powstało miasto w mieście- otoczone murem (kwartał ulic Józefa, Bożego Ciała, Miodowej i Dajwór), z pełną autonomią administracyjną i sądowniczą. W 1791 Kazimierz został włączony do Krakowa. W czasie okupacji hitlerowskiej nie tylko wyniszczono ludność żydowską, lecz też zniszczono znaczną liczbę zabytków. Po wojnie odbudowano Starą Bóżnicę z przeznaczeniem na muzeum dziejów i kultury Żydów, zabezpieczono bóżnicę i cmentarz R'emuh (staraniem Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej), a resztę tej zabytkowej dzielnicy pozostawiono swojemu losowi. Budynki niszczały, do nich przesiedlano tak zwany "element" i dopiero kilkanaście lat temu zaczęto prowadzić odbudowę z prawdziwego zdarzenia.
Teraz wędrując malowniczymi uliczkami Kazimierza można nie tylko obejrzeć wspaniałe zabytki. W pięknie urządzonych kafejkach i restauracjach, które często są galeriami sztuki, poznaje się smak narodowych potraw kuchni żydowskiej, słucha koncertów zespołów klezmerskich.

Wojewódzki Klub Instruktorów Fotografii "DX" powstał w 1994 roku i od tego czasu aktywnie działa przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. Uczestniczy w nim ok. 35 instruktorów fotografii z terenu całego województwa katowickiego. Raz na kwartał w mysłowickim MCK odbywają się zebrania Klubu, a dwu- trzykrotnie w ciągu roku plenery fotograficzne w interesujących miejscach kraju. 2 marca b.r. plener taki odbył się na krakowskim Kazimierzu uczestniczyło w nim 29 fotografów. Efektem była wystawa poplenerowa w Galerii "W PRZEJ|CIU" Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach trwająca od 28.05. do 16.06.1997 r.

Tutaj prezentujemy jedynie drobną część prac niektórych autorów:
Agnieszka Bądkowska,
Sławomir Chwołka,
Iza Felka,
Zenon Głowala,
Jerzy Jagoda,
Arkadiusz Jurczyk,
Mirosław Kowalczyk,
Antoni Kreis,
Karol Mroziewski,
Katarzyna Obłończyk,
Piotr Puk,
Robert Rejdych,
Łukasz Rogalski,
Renata Rosenstrauch,
Adam Sawula,
Leszek Wiecha,
Kazimierz Wojaczek,
Agnieszka Wściubiak,
Andrzej Zbiegień,
bez podpisu - 3.

powrót
Powrót na okładkę