Barbara Panek i Paweł Janczaruk

"Deo Optimo Maximo"Stacje Męki.
Kiedyś stłoczeni na furach, dziś we fiatach lub mercedesach. Pątnicy.
Kalwaria wciąż ta sama, mimo że więcej tu asfaltu i młodzieży w dżinsach. Misterium Męki Chrystusa jest przygotowywane od lat przez Ojca Augustyna Chadama. Apostołowie, rycerze rzymscy, rada starszych i inne postacie są "dziedziczne", od wieków przekazywane z ojca na syna. Wszyscy są bardzo dumni ze swej roli.
Wielki Czwartek, na Ostatniej Wieczerzy Chrystus spotyka się z apostołami i dzieli się z nimi chlebem i winem. Po Wieczerzy niebywały zgiełk i ścisk - Chrystus z apostołami wchodzą w tłum pielgrzymów. Są ich tysiące. Zjechali niemal z całej Polski. Dzwony przestają bić.
Wielki tłum rusza, otaczając Chrystusa zwartym pierścieniem. Pątnicy mijają kolejne stacje, Ogrojec, most nad Cedronem. Jest niesamowicie błotnisto. Na wzgórzu Synaj odbywa się sąd nad Jezusem. W Wielki Piątek, gdy wschodzi słońce, przed domem Kajfasza zbierają się tłumy by uczestniczyć w tym niezwykłym theatrum sacrum. Trudno iść, nogi nogi zapadają się w błoto po kostki, nawet lekki przymrozek nie pomaga. Na górze Moria stoi, górując nad placem, pałac Piłata. Aby do niego dojść pielgrzymi na klęczkach pokonują czterdziestostopniowe schody. Plac ciągle zapełnia się nowo przybyłymi wiernymi.
Na balkonie rozgrywa się scena sądu. Zapada cisza. Piłat czyta dowody winy i umywa ręce. Przy następnej stacji zakładają Crystusowi krzyż na ramiona i wiodą dalej. Podczas pierwszego upadku zapanowuje znowu zgiełk. Eskorta rzuca się z nachajkami, bijąc Go. Podniesiono Jezusa i znów poprowadzono w dalszą drogę, na której odbyły się kolejne sceny Drogi Krzyżowej. Odzywają się kołatki, słychać modlitwy oraz szelest tysięcy butów. Wśród pielgrzymów podąża zgięty pod ciężarem Chrystus, któremu Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać ten ciężar, duża liczba rzymskich żołnierzy, niewiasty z Matką Bożą na czele, Weronika z rozpiętą w dłoniach chustą i odbitą na niej twarzą Jezusa. Gdy docierają na Golgotę ze wszystkich stron rozlega się lament i płacz.
Jest to ostatnia scena tego niezwykłego przedstawienia. Przedstawienia Męki Chrystusa.

Polska jest państwem o chrześcijańskiej tradycji, posiada wiele miejsc kultowych oraz sanktuariów, które są licznie odwiedzane przez pielgrzymów i wiernych.
Podczas odpustów oraz świąt Sanktuaria te są nie tylko miejscem obchodów świąt religijnych, ale także swoistym świętem ludowym tkwiącym mocno korzeniami w tradycji danego regionu. Wyrazem głębokiej religijności polskiego społeczeństwa są organizowane z okazji świąt różnorodne procesje, misteria czy jasełka. Często mają one charakter unikalny.
Odpust to doroczne święto w dniu patrona danego Kościoła. Jest on wielkim wydarzeniem dla sanktuarium, do którego przybywają setki wiernych. Do nich należą Zaduszki, święcenie palm, gromnic.
Wiele obrzędów religijnych przetrwało wieki. Misteria Męki i Śmierć Jezusa Chrystusa czy pogrzeb Matki Boskiej wprowadził Kościół, ale kultura ludowa nadała im lokalny koloryt.
W Niedzielę Palmową w wielu miejscach odgrywane jest Misterium Męki Pańskiej. W Górce Klasztornej w najstarszym polskim sanktuarium Maryjnym zakonnicy i mieszkańcy wsi odtwarzają mękę i śmierć Chrystusa. W krakowskim kościele franciszkańskim w każdy piątek Wielkiego Postu odbywają się procesje Arcybractwa Męki Pańskiej, których tradycja sięga średniowiecza. W niedziele palmową w Tokarni w procesji zobaczyć można niesione przez górali palmy ozdobione pękami kolorowych wstążek oraz jedyną w Europie ciągnioną na wózku figurę Chrystusa naturalnej wielkości. W Wielkim Tygodniu w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się Misterium Pańskie. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową wjazdem Chrystusa na żywym osiołku, kulminację osiąga w Wielki Czwartek i Piątek. Wtedy to okoliczni mieszkańcy ucharakteryzowani na apostołów, kapłanów Żydowskich, żołnierzy, przedstawiają ostatnie dni życia Chrystusa, Pojmanie, Sąd, Drogę Krzyżową i Mękę Chrystusa. Do Kalwarii przybywają wówczas tysiące wiernych, aby wziąć udział w tym trwającym od trzystu lat Misterium.
W wielu miejscach z okazji świąt kościelnych odbywają się uroczystości i procesje:
Jabłeczna, Grabarka, Kalwaria Pacławicka, Góra Świętej Anny; to miejsca kultu, ale i wokół nas trwa kult Boga. To Słowo Boże ukształtowało naszą historię. Do nas tylko należy decyzja, czy Bóg będzie coś znaczył w naszym życiu i czy żyć będziemy dla Boga.
Nie ważne są religie, sekty - ważna jest wiara w Boga.
Zdjęcia wykonano w: Kalwarii Zebrzydowskiej, Górce Klasztornej, Tokarni, Poznaniu, Głogowie, Broniszowie, Jerozolimie, Zielonej Górze, Rokitnie, Szprotawie.


Barbara Panek:
W latach 1989 - 94 członek Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego.
Od 1991 roku członkini Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Od 1989 roku uczestniczka i organizatorka Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie.
Od 1993 roku współprowadząca galerię fotografii "Pod Kaczką".
Współzałożycielka działającej w latach 1995 - 97 grupy RAF.
W latach 1997 - 98 prowadząca galerię fotografii "Ostatni seans".
Od 1998 roku członkini Grupy lnicjatyw Fotograficznych.
Od 1999 roku współprowadząca galerię fotografii "Projekt".
W 1999 roku otrzymała tytuł Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców.
Uczestniczka ponad 130 wystaw zbiorowych, gdzie otrzymała 15 nagród.
Autorka 1 wystawy indywidualnej oraz 13 współautorskich /wraz z Pawłem Janczarukiem/.
Współautorka /z Pawłem Janczarukiem/ mini-albumów "Gdzie przydrożny Chrystus stał" i "Zielona Góra - cztery odsłony".
Pracownica Biura Dokumentacji Artystycznej lnstytutu Sztuki i Kultury Plastycznej WSP. Mieszka w Zielonej Górze.


Paweł Janczaruk:
Współzałożyciel działającego w latach 1982 - 94 Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego.
Od 1982 roku członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Od 1987 roku uczestnik i organizator Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie.
W latach 1989 - 91 prowadzący Amatorski Klub Fotografii Artystycznej, oraz galerii fotografii AKFA.
Od 1993 roku współprowadzący galerię fotografii "Pod Kaczką".
Współzałożyciel działającej w latach 1995 - 97 grupy RAF.
W latach 1997 - 98 prowadzący galerię fotografii "Ostatni seans".
Od 1998 roku członek Grupy lnicjatyw Fotograficznych.
Od 1999 roku współprowadzący galerię fotografii "Projekt".
W 1999 roku otrzymał tytuł Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców.
Uczestnik ponad 260 wystaw zbiorowych, gdzie otrzymał ponad 60 nagród.
Autor 10 wystaw indywidualnych, oraz 13 współautorskich /wraz z Barbarą Panek/.
Współautor /z Barbarą Panek/ mini-albumów "Gdzie przydrożny Chrystus stał" i "Zielona Góra - cztery dsłony".
Footoreporter "Gazety Lubuskiej". Mieszka w Zielonej Górze.


-Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne-
powrót
Powrót na okładkę