"Gdzieś w Polsce"

Joanna Mrówka

Joanna Mrówka ur. 9.04.75 w Krakowie.
Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie jest asystentką w Katedrze Matematyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Fotografią zajmuje się od klasy maturalnej. Jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Szczególnie lubi fotografię kolorową, choć nie stroni od czarno-białej i komputerowej.

Ważniejsze konkursy:
"Strom" 94, '95 (złoty medal), '96, '98, '99 (srebrny medal FlAP) - Słowacja,
"Foto-Forum '98", 2000 - Słowacja (FIAP),
"Ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej" '96, '97 (wyróżnienie), '98 (II nagroda), 99 (dyplom ZPAF), 2000 (II nagroda) w Bolesławcu
The International Photo Exhibition "Sumice" '97, '99, Jugosławia (FIAP),
"Złota Muszla" '97 (wyróżnienie), '98 (dyplom), '99 (nagroda specjalna) - Przegląd Fotografii Polskiej w Koszalinie,
"Foto - Odlot" '98 (wyróżnienie). '99 (nagroda Fotoklubu RP) - Międzynarodowy Konkurs Fotografii Niekonwencjonalnej w Rzeszowie,
The 8th lntemational Photographic Art Exhibition '98, Chiny (FIAP),
XXIX Konfrontacje Gorzowskie '99,
II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Świdniku "Człowiek" (wyróżnienie) '99,
"Transport 2000" XII Competition In Art Photography, Słowacja (FIAP)

Wystawy indywidualne:
Wystawa Autorska Opole '96,
"Migawki z Turcji" Kraków '97, Podłęże '99,
"Gdzieś w Indiach" Kraków '98, Zielona Góra '99,
"Gdzieś w Tajlandii" Kraków 2000, Bolesławiec 2000,
"Fotografie z mojego podwórka" Kraków 2000,
"Gdzieś w Polsce" Kraków 2000.

Można Jej prace obejrzeć też w galerii Krakowskiego Klubu Fotograficznego

powrót
Powrót na okładkę