Jan Nowak

"Czarne na czarnym"Jan Nowak
ur. 11.03.1939 r w Katowicach
zam. Katowice, ul. Ścigały 6/6

Jan Nowak tworzy z rzeczywistej, wewnętrznej potrzeby. Nie zabiega o akceptację, nie stara się by zrozumiano jego twórczość, a mimo to w grafikach w sposób bardzo wyrafinowany ukazuje swoje emocje, fascynacje, namiętności stanowiące esencję życia. Na podstawie tych prac wnikliwy odbiorca-obserwator może określić wrażliwość i osobowość twórcy, jednakże dla autora najważniejszy jest dialog pomiędzy tym, co świadomie chce "zanotować'" a tym, co powstaje poza świadomością,mimo woli, pierwiastkiem prawdziwego stwarzania. Twórczość bowiem pojmowana jest przez niego nie tylko jako pojęcie estetyczne, ale przede wszystkim jako czynnik kształtujący i obrazujący życie, szczególnie gdy towarzyszą jej konsekwencja, indywidualność i talent.
Specyficznie nostalgiczny stosunek Jana Nowaka do otaczającego świata, umiłowanie natury, w której panuje pełna harmonia oraz zależność pomiędzy wszystkimi elementami stanowiącymi Wszechświat, widoczne w cyklach '"Poznanie" i "Ogrody", jest wynikiem wielkiego podziwu autora do dzieła Najwyższego Twórcy. Jak sam mówi: "Bóg czasami - przez ułamek sekundy - ukazuje nam fragment rajskiego ogrodu. Czuję to szczególnie wyraźnie gdy jestem w lesie i staję się nierozerwalnym jego elementem oraz w górach, gdy ich surowość, piękno i majestat świadamiają mi kruchość i ulotność ludzkiego istnienia. Właśnie te, jakże indywidualne i wewnętrzne wrażenia staram się zarejestrować - to jest mój ślad."
Zapis życia, pasji, umiłowania przyrody to wyraz szczególnej wrażliwości, wrażliwości będącej atrybutem artysty, którym jak powiedział Jan Cybis "bywa się" i którym Jan Nowak bywa bardzo często.

Sonia Wilk Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach.


powrót
Powrót na okładkę