Prywatne Policealne Studium Zawodowe Plastyczne

"Opus Art"
"Witraże"Prywatne Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Opus-Art" w Sosnowcu zostało założone w 1993 roku przez Państwa Teodorę i Zdzisława Brzozowskich.
Szkoła jest dwuletnim studium artystycznym ll stopnia realizującym program nauczania określony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej dla zawodu plastyk w roku 1994.
Szkoła prowadzi kształcenie na specjalnościach:
- techniki malarskie i pozłotnicze, - techniki rzeźbiarskie, - techniki malarskie - witraż, - projektowanie przestrzenne i wizualne, - fotografia.
Program dydaktyczny realizowany jest w pracowniach kierunkowych, wspierających i uzupełniających. W ramach kształcenia słuchacze realizują zadania plastyczne w pracowniach: rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, komputerowej, projektowania wstępnego, specjalistycznej technik malarskich, pozłotniczych, ceramiki, witraży, projektowania wizualnego, projektowania przestrzennego i fotografii oraz pracowni wykładowej z historii sztuki.
Nadobowiązkowo prowadzone są zajęcia z języka obcego i wychowania fizycznego. Cykl kształcenia obejmuje ponadto plener malarsko-warsztatowy oraz dwu lub czterotygodniową praktykę zawodową. Po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych przedmiotów, wykonaniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacz uzyskuje tytuł zawodowy plastyka.

Słuchacze studium w ramach realizowanych ćwiczeń semestralnych wykonują prace projektowe jak również realizują ćwiczenia zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi. Prace semestralne oraz dyplomowe są prezentowane zarówno w galerii szkoły jak również w galeriach i salach wystawienniczych oraz w obiektach użytkowych.
Prace słuchaczy były prezentowane:
 • 1994 rok Teatr "Zagłębia" w Sosnowcu, pokaz pierwszych prac dyplomowych "Dyplom '94 oraz zestaw rysunków i ćwiczeń malarskich.
 • 1997 rok Galeria "Od Nowa" w Bytomiu, wystawa prac dyplomowych i ćwiczeń semestralnych z pracowni witraży i pracowni technik sztukatorskich, Prezentacja prac rysunkowych i malarskich na przeglądzie szkół artystycznych w Bielsku-Białej, Prezentacja wyróżnionych prac dyplomowych na przeglądzie szkół artystycznych w Częstochowie
 • 1999 rok Prezentacja prac rysunkowych i malarskich na przeglądzie szkół artystycznych w Bielsku-Białej, Muzeum Śląskie w Katowicach - wystawa prac witrażowych i sztukatorskich.
 • 2000 rok Wystawa prac słuchaczy w Centrum Handlowym "AUCHAN" w Sosnowcu.

  W galerii szkoły prezentowano zarówno prace zrealizowane w poszczególnych pracowniach jak również indywidualne prezentacje słuchaczy
 • 1995 rok Indywidualna wystawa prac fotograficznych Soni Pilis l rok, Wystawa poplenerowa "Zakopane '94", Wystawa poplenerowa "Jeleśnia '95".
 • 1996 rok Indywidualna wystawa prac malarskich Moniki Lotko ll rok, Wystawa poplenerowa "Jeleśnia '96".
 • 1997 rok Indywidualna wystawa fotografii Dagmary Lis ll rok, Wystawa poplenerowa "Jeleśnia '97".
 • 1998 rok Wystawa prac słuchaczy z okazji 5-lecia szkoły, Wystawa poplenerowa "Poniszowice '98".
 • 1999 rok Wystawa poplenerowa "Poniszowice '99", Wystawa prac słuchaczy z pracowni wystawiennictwa i liternictwa.

  Na wystawie pokazane są prace dyplomowe z pracowni konserwatorskich - witraż i ćwiczenia semestralne I i II roku. Pracownia witraży prowadzona jest przez adj. ASP we Wrocławiu Pana Ryszarda Więckowskiego i absolwentkę Wydziału Szkła i Ceramiki Panią Anetę Michnę - Więch.

  Wystawa sponsorowana przez Górnośląski Bank Gospodarczy oddział w Jastrzębiu!

  powrót
  Powrót na okładkę