"Podejdź bliżej"

wiersze Izabeli Florkiewicz i grafiki Renaty Gebregiorigis

wiersz Izabeli Florkiewicz

grafika Renaty Gebregiorigisgrafika Renaty Gebregiorigis

wiersz Izabeli Florkiewicz
powrót
Powrót na okładkę