"I po wakacjach"

wystawa fotografii i malarstwa dzieci ze Szkół Podstawowych w Jastrzębiu


Paulina Bielecka - Przyjaciele
Fotografie: Pauliny Bieleckiej kl. VIIIb S.P. 2, Barbary Englender kl. IIIb S.P. 13.
Prace plastyczne uczniów S.P.10 (z pracowni Roberta Barei): Agaty Antończak, Marty Czyż, Marty Iskrzyckiej, Aleksandry Kukli, Bolesławy Len, Mai Majewskiej, Rafała Malinowskiego i Anny Tarnawskiej. powrót
Powrót na okładkę