Warsztaty Terapii Zajęciowej
w JastrzębiuUczestnicy Warsztatów - Autorzy Wystawy:
Ariel Bacławski, Krzysztof Bernacki, Grzegorz Bloch, Radosław Brożek, Iwona Bury, Patrycja Burzywoda, Rafał Dąbrowski, Daniel Guzy, Danuta Halejcio, Robert Kaczmarczyk, Iwona Kiszka, Wiesław Kiszka, Anna Koper, Mariusz Koza, Wojciech Krawczyk, Tomasz Król, Edyta Kruk, Grzegorz Kupka, Tomasz Kurzeja, Aleksandra Machalska, Barbara Markiewka, Małgorzata Mazur, Barbara Moskała, Anna Nosowska, Zbigniew Nowotarski, Renata Ochodek, Wojciech Olszewski, Rafał Ostrowski, Edyta Pachucka, Joanna Piechaczek, Michał Pieczkowski, Bernadeta Pocha, Przemysław Polanin, Mariusz Skoczkowski, Andrzej Skowron, Sławomir Sobczyk, Tomasz Stefaniak, Beata Stefanowska, Katarzyna Strzelecka, Grzegorz Subar, Ewa Sumara, Artur Tomczuk, Paweł Twardowski, Artur Wolanin, Marzena Wójcicka

Prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej powstają jakby na przekór ich schorzeniom. Jest to wypowiedź szczera, nie nastawiona na zdobycie popularności, na uczestniczenie w wystawach i konkursach plastycznych. Powstające dzieła są jednak pełne życia i koloru, nawet jednobarwne grafiki czy też sznurkowe wyplatanki.
Warsztatami kieruje pan Tadeusz Brożek, a poszczególnymi pracowniami instruktorzy.
Pracownia graficzno - fotograficzna: instruktor: Beata Wojciechowska
Pracownia plastyczna: instruktorzy: Marzena Kamyczek, Joanna Rychel
Pracownia krawiecka: instruktorzy: Teresa Nowicka, Edyta Pyrdoł
Pracownia techniczna: instruktor: Ryszard Zięba

powrót
Powrót na okładkę