"Trochę inny świat"
Akademickiego Koła Fotograficznego FLESZ z Zielonej Góryod 8.06. do 30.06.2006


Wystawa "Trochę inny świat" powstała przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" i związana była z obchodami Europejskiego Tygodnia Autyzmu.
Wystawa ta była dla nas dużym wyzwaniem - mówi prezes Koła Fotograficznego FLESZ, Tomasz Rapir (student V roku Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Pomimo tego, że to pozornie szeroki temat, jednak ukierunkowuje nam pewien tok myślenia. Za pośrednictwem tych zdjęć staraliśmy się ukazać, jak osoby dotknięte autyzmem postrzegają otaczającą nas wszystkich rzeczywistość. Było to dla nas tym bardziej trudne, gdyż wymagało pewnego rodzaju wczucia się w zupełnie inny sposób postrzegania, obmyślania pomysłów, dzięki którym moglibyśmy przekazać jak wygląda ten Inny Œwiat. Pomysły stały się najważniejsze, nie robiliśmy wielu zdjęć, realizowaliśmy zamierzone plany i dopracowywaliśmy je w ciemni. Sama wystawa stała się dla nas pretekstem, próbą zrozumienia dzieci autystycznych, próbą wejścia w Ich Œwiat, docenienia go, podziwiania. A w końcu stała się źródłem ogromnej satysfakcji.

Autorzy zdjęć:
Tomasz Rapir,
Karol Pachla,
Stanisław Górski,
Dagmara Kobierska,
Agnieszka Kosiec,
Konrad Kościuczuk,
Tomasz Maciesiak,
Bartosz Makowczyński,
Aurelia Radziukiewicz,
Tomasz Siusta,
Wojciech Waloch.

Inspiracją do wykonania fotografii na wystawę stały się cytaty z książki pisanej przez osobę chorą na autyzm (fragmenty książki Dietmara Zollera "Gdybym mógł z wami rozmawiać") FLESZ jest niezależną organizacją studencką zrzeszającą studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, których zainteresowania wiążą się z fotografią.


powrót
Powrót na okładkę