"Jastrzębska Galeria Młodych"
"Spojrzenia" - uczniowie niepełnosprawni z ZS 10


16.12.04 - 7.01.2005

Do ZS nr 10 uczęszczają dzieci i młodzież z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Nie zawsze potrafią samodzielnie chodzić, wszystko usłyszeć, zobaczyć każdy szczegół.
I może właśnie dzięki temu nie zauważają zła, nienawiści i przemocy.
Nie powielają tego, co dla nich jest niezrozumiałe i sprzeczne z wewnętrznym poczuciem prawdy.
Wszystko, co mówią i robią jest prawdziwe, wypływające z serca.
Ich SPOJRZENIE na świat pokazuje nam, ludziom zdrowym, to co jest najpiękniejsze i najwartościowsze.