"Uchwycić życie II"
Małgorzata i Jerzy A. Karnasiewicz

z Krakowa

19.08.03 - 10.09.2004



Wystawa "Uchwycić życie II" obejmuje cztery cykle tworzące opowieść o życiu człowieka:
Dzieci, Maski, Sacrum, Detale.
Obok sugestywnie sportretowanych dzieci, pojawiają się portrety dorosłych, celowo uchwyconych w teatralnych pozach. Maska bowiem to pewien symbol. Ten, kto zdejmuje maskę, odkrywa bogactwo życia, dostrzega światło - sacrum.
Sacrum nadaje wagę naszej opowieści o drodze życia, którą zamykają fotografie detali.
Symbolizują one syntezę życia, początek i koniec. Wejście i wyjście.

Wystawa "Uchwycić życie II" nie jest wypowiedzią ostateczną a jedynie próbą spojrzenia na świat ludzkich doznań.

W klimat tych fotografii wpisują się wiersze ks. Franciszka Kameckiego, których bohater- człowiek- szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania.
Z egzystencjalnego zagubienia podejmuje on ryzyko wiary. W Bogu osobowym szuka "oparcia dla swych ziemskich i transcendentalnych nadziei".

Na Wystawę "Uchwycić życie II" składają się fotografie stanowiące część wystawy "Uchwycić życie", która była prezentowana w:

Galerii Sztuki Ukraińskiej w Krakowie (grudzień 1999 r.)
w Galerii "Zamek" w Niepołomicach (luty 2000 r.)

Wystawa "Uchwycić życie II" była prezentowana w kościele św. Andrzeja Boboli w Świeciu (kwiecień 2003 r.)

Wystawie towarzyszy zestaw ośmiu miniatur fotograficznych z wierszami.

Autorzy:
Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz
Jerzy Aleksander Karnasiewicz


Noty biograficzne:

Małgorzata Szymczyk - Karnasiewicz
ur. w 1975 r. w Świeciu; od 1995 r. mieszka w Krakowie.
Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 1996-1999 odbyła kilkanaście podróży fotograficzno-dziennikarskich, m.in.: na Węgry, Litwę, Ukrainę, do Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Włoch, Anglii i Irlandii. Reportaże publikowała w: "Dzienniku Polskim", "Drodze", "Liście", "Naszym Dzienniku", "Czasie Serca". Od 2003 r. realizuje cykl wywiadów z ludźmi sztuki "Twórcy z Nowej Huty". Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorka i komisarz plenerów fotograficznych dla młodzieży.
Najważniejsze zrealizowane projekty fotograficzne:
"Dublin" (1998-1999),
"Uchwycić życie" (1998-1999),
"Spojrzenie na morze" (1999-2001),
"Pejzaż osobisty" (2000-2004).

mszymczyk@dtk.com.pl

Jerzy Aleksander Karnasiewicz
ur. w 1958 r. w Tarnowie; od 1959 r. mieszka w Krakowie.
Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
Fotografuje od 30 lat.
Dokumentuje wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne Krakowa.
Organizator i komisarz plenerów fotograficznych dla młodzieży.
Od 1998 r. zrealizował z żoną Małgorzatą kilka projektów fotograficznych: "Uchwycić życie" (1998-1999), "Spojrzenie na morze" (1999-2001), "Pejzaż osobisty" (2000-2004).
Autor albumu "Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii" - fotografie z lat 1979-2003.

jak@dtk.com.pl
os. Centrum D 2/10
31-932 Kraków
tel. dom. 644 84 29

Franciszek Kamecki
ur. w 1940 r. w Cekcynie.
Ksiądz katolicki. Od 1982 r. proboszcz w Grucznie.
Dydaktyk, katecheta, rekolekcjonista, felietonista, poeta. Od 1978 r. organizator corocznych wakacji pod namiotami, biwaków dla młodzieży gimnazjalnej, dni kultury, rekolekcji Ruchu "Światło - Życie" oraz neokatechumenatu. Autor misteriów (zrealizowanych w plenerze nad Jeziorem Cekcyńskim): "Mała opowieść o krzyżu" (2001), "Mała opowieść o Jeziorze Cekcyńskim" (2002), "Układanka" (2003).
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wiersze i artykuły drukował m. in. na łamach: "Tygodnika Powszechnego", "Więzi", "Współczesności", "Poezji", "Liter", "Toposu".

Jego utwory znalazły się również w antologii liryki kapłańskiej "Słowa na pustyni" opublikowanej nakładem londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy (1971).

Ważniejsze książki:
Parabole Syzyfa (1974)
Sanczo i ocean (1981)
Epilogi Jakuba (1986)
Borowiackie językowanie (1989)
Drabiną do nieba (1997)
Ten co umywa nogi (2001)
Skarga księdza (2002)

Nagrody m. in.:
"Parabole Syzyfa" - nagroda poetycka za najciekawszy debiut roku na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi (1974)
"Ten co umywa nogi" - nominacja do nagrody Artusa w Gdańsku (2001)
"Ten co umywa nogi" - dyplom Interartus 2001 za pierwsze miejsce w konkursie internetowym "Media - Książce"
nagroda Feliksa "Gazety Wyborczej" w Bydgoszczy i Toruniu dla ludzi sukcesu (za zorganizowanie wakacji dla dzieci powodzian w 2001 r.).

fr_kamec@poczta.onet.pl
www.ewangelizacja.of.pl


Otwieranie siebie

Pocałować klamkę domu kościoła
pałacu samochodu
czekać pod schodami jak żebrak z psami
cierpieć jak Hiob umrzeć jak Łazarz
jak cesarz Henryk błagać papieża
pod bramą zamku w Kanossie
w worach z grzechami jak pokutnicy
do napastników strzelać
jak do Szwedów pod Jasną Górą

Zawsze noszę pęk kluczy w kieszeni
do otwierania starych problemów
luksusowe tajemnice otwiera się pilotem
najtrudniej wejść na przykład
do siebie samego zatrzaśniętego w klatce
rozpiąć guziki i zatrzaski zdjąć sztuczność zasłony
pokazać swoje niedostępne schody i komnaty
pozwolić zwiedzać swoją skórę mięśnie
miękkość szorstkość blizny guzy kalectwo
włosy paznokcie wysokość głębię pokorę słabość
nie wiem czy można się mnie uchwycić
aby z nadzieją iść dalej
bo kto jest wierny do końca ten będzie zbawiony

ks. Franciszek Kamecki
(2003)








powrót
Powrót na okładkę