"Kopalnie i... kopacze (trochę historii)"
Karol Franek /Cieszyn/ i Władysław Owczarzy /Karvina/13.11.2008 - 11.12.2008<


Sląsk - czy tego chcemy, czy też nie - nierozerwalnie związany jest z górnictwem. Na przestrzeni ponad 100 lat intensywnego rozwoju wydobycia węgla kamiennego owe przemiany znalazły odbicie również na fotografii - dokumentalnej, a ostatnio również artystycznej. Z dawnych lat znamy niewielu fotografów zajmujących się w szczególności dokumentowaniem trudu górniczego.
Z okazji tradycyjnego święta górników - Barbórki, dwóch kolekcjonerów - Władysław Owczarzy z Zaolzia i Karol Franek z Cieszyna, postanowiło przybliżyć zainteresowanym ów świat, który dla wielu jest często światem nieznanym, pełnym dziwnych mitów i wyobrażeń. Wystawa nazwana "Kopalnie i... kopacze (trochę historii)" pokazuje w zdecydowanej mierze górnictwo Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, mające swoje początki już w XVIII wieku. Na dawnych zdjęciach zobaczyć można załogi dozoru technicznego, rzemieślników i dumnych ludzi w górniczych mundurach. Obejrzeć też można przemiany krajobrazu wokół kopalń na przestrzeni dziesiątków lat oraz dokumenty z nieszczęść towarzyszących wydobyciu węgla kamiennego. Zobaczymy np. fragment filmu wykonanego 11 kwietnia 1924 r., dokumentującego sytuację wokół szybu "Gabriela" po wybuchu gazu. Zdjęcia współczesnych fotografików przybliżą nam "dołowe" zmagania z przyrodą i przemiany krajobrazu po zakończeniu wydobycia - z likwidacji wież wyciągowych itp.
Wystawa ma na celu pokazanie współczesnym kawałka historii "z tamtej strony Olzy". Jest też symbolicznym hołdem dla człowieka zmagającego się z naturą.

Władysław Owczarzy - redaktor techniczny "Głosu Ludu" - gazety dla Polaków w RC, kolekcjoner grafiki i dawnej fotografii. Dokumentuje w swych zbiorach pracownie fotograficzne Zaolzia oraz przemiany czeskiej części Sląska Cieszyńskiego.

Karol Franek - emeryt, twórca Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, kolekcjoner aparatów fotograficznych oraz dawnej i współczesnej fotografii. Dokumentuje przemiany polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

Współczesne fotografie udostępnili też:
Radka Grimmova - kierownik pracowni reklamowej, fotografik Kopalni "CZM" w Stonawie.
Marek Santarius - redaktor techniczny gazety "Głos Ludu" w Czeskim Cieszynie.
Edmund Kijonka - emeryt, były fotograf zakładowy i dziennika "Nova svoboda", później "Moravsko-slezský Deník" w Ostrawie,
a trochę zdjęć historycznych dołożył ze swoich zbiorów Witold Englender - Galeria "Ciasna".powrót
Powrót na okładkę