„Searching for Light, a Solargraphic Germination”
„W poszukiwaniu światła, solarigraficzne kiełkowanie”
Ky Lewis (Wielka Brytania)


1.06.2020 do 18.06.2020
równolegle z wystawą „10 rysunków — wstęp do wystawy” Magdaleny Puch-Podgórskiej


Ky Lewis

jest artystką posługującą się przede wszystkim światłem i chemikaliami, wybierającą najczęściej „powolną fotografię” jako środek wyrazu.
is an artist working with light and chemicals, choosing slow photography as the core of her practice. Exhibitions include both pinhole and camera-less work, some of the most recent exhibitions:

Jej wystawy obejmują zarówno prace z zakresu fotografii otworkowej, jak i bezkamerowej, niektóre z najnowszych to:
8. OFFO Galeria „Oblicza” Rybnik Poland 2019
The Art of Pinhole HebelHalle Heidelberg Germany 2019
EverythingI ever Learnt ARB University Cambridge 2019
Still Life Asylum Chapel London 2019
Diversity Wichita Falls Museum of Art 2019
Salon 18 Photofusion London 2018
Fix Photo Festival Menier Gallery London 2018
Obsolete and Discontinued London 2018
Shutter Hub Open Photomonth 2018
„Time Dilated” Brighton Photo Fringe 2018
Plastic Fantastic IX Show USA 2018
Cosmic Perspectives London 2018
Pinhole Show The Camera Clun London 2018


„Searching for Light, a Solargraphic Germination” „W poszukiwaniu światła, solarigraficzne kiełkowanie”

Projekt został opracowany w celu określenia warunków środowiskowych i ich wpływu na obiekt, poprzez proces podwójnego badania.
Nasiona zostały umieszczone w doniczkach z ograniczoną ilością wody.
Doniczki zawierały żelatynowo-srebrowy papier „Ilford”. Papier fotograficzny rejestrował wędrówkę Słońca ze wschodu na zachód, w tym samym czasie nasiona rosły.
Jednak nie wszystkie nasiona wypuściły kiełki, co odkryto dopiero pod koniec trwania projektu.
Kiedy sadzonki rosły, przechodziły przez powierzchnię papieru fotograficznego, tworząc negatywną przestrzeń, blokującą światło z otworków i wstrzymującą odtwarzanie drogi Słońca na papierze. Przecięcia tych ścieżek wskazywały w jaki sposób warunki pogodowe wpłynęły na wzrost roślin.
Odtworzenie drogi Słońca wraz z widocznym wzrostem na panoramicznej fotografii, podkreśla konieczność spełnienia określonych warunków w celu podtrzymania życia.
Zarówno sukces jak i porażka są częścią procesu, bez względu na to, jaki rezultat zostanie zarejestrowany i wywołany jako ostateczny obraz.

„Searching for Light, a Solargraphic Germination Study”

  This project was set up to determine via the process of a double durational study, the environmental conditions and influence they have on the contents.
Seeds were placed inside the pots with a limited amount of water. The pots contained „Ilford” silver gelatine paper. The photo paper would record the passage of the sun from East to West and during the period the seeds would grow. Germination would not necessarily occur in all seeds and this would only be discovered at the end of the project.
To establish that growth is occurring the seedlings will pass across the surface of the photopaper and leave areas of negative space, which will block light form the pinhole and thus cause breaks in the creation of the solar paths on the paper. The intersection of these paths should give an indication how the weather patterns have influenced the growth of the plants and the recording of the sun trails in conjunction with the visible growth shown as a photograph in the landscape, highlighting the requirement for certain conditions to be maintained in order to sustain life.
The success and failure is part of the process, whatever the outcome will be recorded and printed as final images.

http://www.kylewis.co.uk/?page_id=1979

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) do odwołania wystawy będą się odbywały, zgodnie z harmonogramem, bez wernisaży i spotkań autorskich.
Wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie pojedynczo i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.

Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na stronie Zonerama.

Katalog wystawy polski i angielski do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.Wystawy w Galerii „Ciasna” zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrój.
powrót
Powrót na okładkę