"Miniatury indyjskie cz. 2 (Babur Name, wpływy sztuki chrześcijańskiej i zachodniej)"
ze zbiorów własnych galerii
13.06. - 12.07.2013
Jest to już druga wystawa poświęcona tematyce malarstwa miniaturowego w dawnych Indiach.
Pierwsza, trwająca od 19.08 do 10.09.2010, miała na celu pokazanie przekrojowe miniatury indyjskiej z jej najlepszego okresu XVI-XVIII wieku.
Tym razem będzie to konfrontacja sztuki mogolskiej, opartej na miniaturach perskich i będącej w kręgu myśli islamskiej, z późną, gdzie mocno zaznaczają się także wpływy sztuki Zachodu, w tym chrześcijańskiej.
Szczególny nacisk zostanie położony na przełom XVI i XVII wieku, kiedy występowały jeszcze miniatury mogolskie w czystej formie, a zaczynały się pojawiać (za panowania cesarza Akbara) elementy związane z tradycją i wierzeniami indyjskimi.
Wystawa oparta jest głównie, jak poprzednia, na reprodukcjach z "Babur-Name" i tzw. "Daru Aleksandra II", ale będą też eksponowane prace z nimi niezwiązane, a także, dla porównania, miniatury perskie z tego okresu.

Dla chętnych mogą być w czasie trwania wystawy udostępnione na miejscu książki związane ze sztuką, kulturą i religią Indii, od Hymnów Rygwedy (od około XIV wieku p.n.e.) poprzez Bhagawadgitę (III-II w. p.n.e.), sztuki Kalidasy (V w. n.e.) i buddyjskie pieśni bengalskie (X-XI w. n.e.) do poezji i prozy Rabindranata Tagore. Organizatorzy proszą o wcześniejsze poinformowanie o zamiarze skorzystania z biblioteczki i, w miarę możności, podanie tytułów lub choćby zakresu zainteresowań.powrót
Powrót na okładkę