Ilustracje do książki "Opowieści rabina Nachmana z Bracławia" w opracowaniu Henryka Halkowskiego

wycinanki Marty Gołąb z Krakowa22.09.2011 do 12.10.2011

Marta Gołąb
"Siedmiu żebraków" i inne opowieści rabina Nachmana z Bracławia.

"Na pierwszy rzut oka te opowieści mogą wydawać się zwykłymi baśniami. Jeśli jednak wgłębimy się w nie używając odpowiedniego klucza interpretacyjnego, to okazują się one - i to jest chyba najbardziej fascynujące - głębokimi metaforami świata i jego struktury. Jeśli będziemy interpretować je, używając pojęć z żydowskiego mistycyzmu-kabały: z księgi Jecira, księgi Bahir, księgi Zohar, a przede wszystkim - z myśli najwybitniejszego żydowskiego mistyka Arizala (rabina Icchaka Lurii), to odsłonią nam one tajemnice niewypowiedzianego Imienia Boga, sefirot (emanacji), stworzenia świata, sensu jego istnienia i przyszłego nieuniknionego zbawienia". Tak pisał Henryk Halkowski w posłowiu do opracowanego przez siebie wyboru opowieści rabina Nachmana z Bracławia. Książka ta ukazała się w roku 1999 w wydawnictwie Mercury i była przeze mnie ilustrowana. Prezentowane obecnie nowe ilustracje odnoszą się do trzech opowieści: o siedmiu żebrakach, o kalece i o zamienionych dzieciach. Ich forma plastyczna nawiązuje do wcześniejszych ilustracji.

Od Galerii:

To już czwarta ekspozycja prac Marty Gołąb w galerii "Ciasnej". Tym razem jest to szesnaście wycinanek, które zostały wykonane dla zilustrowania książki "Opowieści rabina Nachmana z Bracławia" w opracowaniu Henryka Halkowskiego. O samej wystawie nie będę pisać, ją trzeba zobaczyć, ale muszę, choć bardzo skrótowo, napomknąć o najważniejszych osobach, dzięki którym ona powstała.

Zacznę od

rabina Nachmana z Bracławia

.
Ten, żyjący w latach 1772-1810, prawnuk ojca chasydyzmu na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Izraela ben Eliezera Baal Szem Towa, był twórcą jednej z odmian tego nurtu, która dotrwała do czasów obecnych i różni się od innych także tym, że nie ma żywego przywódcy (nikt nie jest godzien być następcą Nachmana). Od wczesnego dzieciństwa bardzo religijny, studiował Torę, Talmud, Zohar i inne księgi. Jeszcze przed osiągnięciem 30 lat miał grupę zwolenników, a właściwie uczniów. W 1802 roku przeniósł się do Bracławia i tam dołączył do niego rabin Natan z Niemirowa, który został jego sekretarzem i spisywał wszelkie nauki, przypowieści, a nawet powiedzonka Nachmana. "Opowieści rabina Nachmana" zostały po raz pierwszy wydane w 1816 roku w jidisz i hebrajskim, po polsku po raz pierwszy wydano część z nich w opracowaniu Martina Bubera (Edition du Dialogues, Paryż).
>

Marta Gołąb

Znana krakowska artystka, zajmuje się grafiką warsztatową, konserwacją malarstwa sztalugowego, ale przede wszystkim, jako jedna z nielicznych, wycinanką żydowską. Prace jej można zobaczyć na całym świecie - na wystawach, w muzeach i zbiorach prywatnych.
Galeria "Ciasna" miała zaszczyt gościć jej wystawy trzykrotnie:
12.09 - 11.10.2002 "Wycinanki Żydowskie" ,
16.09.04 - 8.10.04 "Księga Rut" - pamięci Dawida Tuszyńskiego (1915-2002)
i 13. 09. 2007 - 12. 10. 2007 "Rozety - rojzelech" wycinanki żydowskie.
Więcej o Autorce można przeczytać w Wikipediii oraz w podanych wyżej linkach do jej wystaw.
Obecna wystawa złożona jest z prac, których nie można zaliczyć do tradycyjnych wycinanek żydowskich. Są to wycinanki ilustracyjne, wspaniale oddające klimat i przesłanie opowieści Nachmana.

Henryk Halkowski

Filozof i architekt z wykształcenia, pisarz, historyk, tłumacz, dziennikarz, wydawca, przewodnik...
Był propagatorem idei Instytutu Aszkenazyjskiego oraz współzałożycielem wydawnictwa Austeria.
Znawca i popularyzator kultury żydowskiej, człowiek wielkiej wiedzy i niepospolitej mądrości.
Zakochany w krakowskim Kazimierzu, jego historii, pamięci o czasach niepowrotnych i ludziach, którzy odeszli.
Zmarł 1 stycznia 2009 roku, a wraz z nim odeszła znaczna część żydowskiego świata Krakowa, nie tylko żydowskiego, nie tylko Krakowa.
Albowiem "Nie ma Krakowa bez Henryka Halkowskiego i nie ma Henryka Halkowskiego bez Krakowa", jak powiedział kiedyś Grigorij Kanowicz, znany pisarz żydowski.
Henryk Halkowski w Wikipedii i wystawa prac plastycznych w galerii "Ciasna".

Ilustracje do wydanych w 1999 "Opowieści rabina Nachmana z Bracławia" zobaczysz tu.
powrót
Powrót na okładkę