„Księga parków, rozdziały 1 i 2”
Pracowni Edukacji Fotograficznej ZUTW
z cyklu „Pamiętam to drzewo”


Komisarz wystawy: Paweł Janczaruk

16.08.2018 do 7.09.2018


Park to zadrzewiony teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory. Często ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi. Od XVII wieku, określenie to zaczęło odnosić się do ogrodów ozdobnych. Natomiast od 2017 roku w większości miast w Polsce podjęto modernizację parków, błędnie nazywając ją rewitalizacją. Władze miast często zapominają, że rewitalizacja to „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki”. Parki w mieście pełnią funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, niekiedy również sportowe, ale nie oznacza to, że należy w nich gromadzić dużej ilości różnego rodzaju małej architektury. Również nie należy nadmiernie wycinać w nich drzew, bo park przestanie być parkiem, a stanie się polaną, ogrodem.
W Zielonej Górze również podjęto decyzje o „rewitalizacji zdegradowanych części miasta” poprzez remont wielu założeń parkowych, tych dużych i tych mniejszych. W dużych wycięto nawet po 100 drzew. Od momentu ogłoszenia zmian w parkach, w ramach Pracowni Edukacji Fotograficznej UTW, odwiedzamy kolejne i rejestrujemy stan przed zmianami. Odwiedziliśmy już 8 parków, a w każdym jesteśmy dwa razy, zanim dokonamy wyboru fotografii, które stanowią następnie kolejny rozdział naszej „Księgi parków”.
Zdajemy sobie sprawę, że problem źle rozumianej rewitalizacji nie jest odosobniony w Polsce, a drzewa zaczęto wycinać nagminnie. Zapomniano, że drzewa to „płuca” naszych miast. Filtrują nam powietrze, pochłaniając dwutlenek węgla i zanieczyszczenia. W zamian dają tlen niezbędny nam do istnienia. Jedno dorosłe drzewo, w wieku minimum 20 lat, dostarcza tlenu dla 4 osób. Tworzą również swoisty mikroklimat, utrzymują wilgoć i dają cień. Szkoda, że teraz zostaną tylko na naszych fotografiach jako wspomnienie tego, co było.

Fotografujmy wszystkie drzewa, tak szybko je nam wycinają.
Zapełnijmy Internet zdjęciami drzew, których za chwilę nie będzie.
Autorzy:
Halina Adamiak
Teresa Brandyk
Nina Czekała
Krystyna Filmanowicz
Elżbieta Gaińska
Roman Grobarski
Paweł Janczaruk
Krystyna Jaworska
Teresa Kaczmarek
Janina Komorowska
Andrzej Kozak
Ewa Kwaśniewicz
Danuta Mamczur
Małgorzata Mężyńska
Regina Pawliczak
Józefa Słonina
Jerzy Staszewski
Stefan Szczęsny
Beata Wołyniec
Teresa Żak
powrót
Powrót na okładkę