Monika Kamińska

''Przemijanie'' - pastel + collage - 60x70 - 2000 r.


Monika Kamińska
ul. Bohaterów W-wy 9
48-300 Nysa
tel (0-77) 433-34-74
- SPP -

Monika Kamińska (ur. 1954)
Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni grafiki prof. Wlodzimierza Kuntza (1978) oraz pracowni malarstwa prof. Juliusza Joniaka (1981). Studiowała historie sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1989 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego.
Brała udział w przeszło 60 znaczących wystawach krajowych i 40 poza granicami kraju.
Ma na swoim koncie 8 indywidualnych wystaw malarstwa, rysunku i grafiki.
Swoje prace wystawiała m. in. w Czechach, Jugosławii, Francji, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech.