Aleksander Kowal

''W ogrodzie'' - pastel - 33x48 - 2000 r.


Aleksander Kowal
42-500 Będzin
ul. Grunwaldzka 5/23
tel. (0-32) 267-81-59
- SPP -

Zawód artysty plastyka wykonuje na podstawie uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie.
Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Udział w konkursach i wystawach ogólnopolskich w BWA Katowice, Bielsko-Biała, Zakopane, Krynica, Nowy Sącz, Radom, Częstochowa, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Lubaczów, Tychy, Szczecin, Sławków, Wałbrzych, Kraków (Bunkier Sztuki).
Wystawy indywidualne:
Będzin, Dąbrowa Gómicza, Czeladź, Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Nałęczów, Kraków.
Wystawy zagraniczne:
Republika Federalna Niemiec, Holandia, Belgia, Austria, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone.
Obrazy są w zbiorach muzeów i osób prywatnych w takich krajach jak: Holandia. Belgia, Niemcy, Francja, Kanada, Izrael, Austria, Czechy, USA.