„Podróż i inne radości życia”
Anton Svrček
Karwina, Czechy


7.06.2018 do 1.07.2018


Podróż i inne radości życia

Fotografia to moja pasja. Lubię szukać ciekawych miejsc w przemysłowej okolicy Karwiny, ale także w lasach, górach i w innych miastach.

Lubię obrazy malowane słońcem przez dziurkę (pinhole), wszystkie odbicia i inne niedoskonałości, a także tworzenie fotografii w ciemni. W 2013 roku zrobiłem na podstawie instrukcji internetowej kamerę otworkową (z pudełka zapałek), którą fotografuję do tej pory. Od tego czasu poznałem wielu wspaniałych ludzi dzięki tej pasji.
Na tej wystawie zobaczysz kilka chwil w ciekawych miejscach, które odwiedziłem z rodziną, przyjaciółmi lub dzięki obowiązkom służbowym.

A jaka jest twoja pasja?
Cestování a jiné radosti života

Fotografie je mou vášní. Rád vyhledávám zajímavá místa v průmyslové oblasti v okolí Karviné, ale i v lesích, na horách a v jiných městech.

Mám rád fotografie malované sluncem přes dírkovou komoru, všechny ty odlesky a jiné nedokonalosti, stejně jako řemeslnou výrobu fotografií v temné komoře. V roce 2013 jsem si slepil podle návodu na internetu matchbox pinhole (fotoaparát z krabičky od zápalek), na který fotím doteď. Od té doby jsem díky této vášní potkal spoustu skvělých lidí.
Na této výstavě uvidíte pár momentů ze zajímavých míst, která jsem navštívil se svou rodinou, přáteli, anebo díky pracovním povinnostem.

A jaká je vaše vášeň?

Travel and other joy of life

Photography is my passion. I like seeking interesting places in the industrial area around Karviná, but also in the forests, mountains and other towns.

I like pictures painted by sun through the pinhole, all those reflections and other imperfections, as well as crafting of photography in a darkroom. In 2013, I made based on the internet instruction a matchbox pinhole camera, which I'm photographing so far. Since then, I have met a lot of great people thanks to this passion.
At this exhibition you will see a few moments kept in interesting places which I visited with my family, friends, or thanks to work duties.

And what is your passion?powrót
Powrót na okładkę