XIV Wystawa Przeglądowa
JKF "Niezależni"od 19.10. do 10.11.2006


XIV Wystawa Przeglądowa JKF "Niezależni"


Uczestnicy XIV Przeglądówki:

Wiktor Bednarczuk,
Natalia Chmielowiec,
Barbara Englender,
Łukasz Grycicha,
Kamil Lemański,
Marek Łabuś,
Krzysztof Łapka,
Marian Miełek,
Janusz Olszewski,
Jakub Pieczatowski,
Michał Piekarski,
Witold Piksa,
Antoni Podeszwa,
Piotr Polok,
Katarzyna Sejud,
Magdalena Strzałkowska,
Janusz Szczotka,
Jerzy Wygoda,
Agnieszka Zeh.

Na XIV Przeglądówkę JKF”N” wpłynęły 64 prace (zdjęcia pojedyncze i zestawy zdjęć) 18 członków Klubu oraz 4 prace nie będące jurowane ze względu na spóŸnione dostarczenie.

Obrady Jury przeprowadzone były jawnie, skład Jury to obecni członkowie Klubu oraz 2 osoby nie będące jeszcze członkami - w sumie 15 osób, z których każda dysponowała 5 punktami do przyznania zdjęciom lub zestawom zdjęć.

W wyniku głosowania przyznano następujące nagrody:
1/ Janusz Szczotka za pracę "Przeżyłem" (13 punktów)
2/ Jakub Pieczatowski za pracę "Gdzie jest Don Kichot"
i Antoni Podeszwa za zestaw dwuzdjęciowy "Odkrywka" (10 punktów)
3/ Natalia Chmielowiec za pracę "Tacierzyństwo" (9 punktów)
maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania - 15.


powrót
Powrót na okładkę