"XV Wystawa Przeglądowa"
Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni"13.09.07 - 12.10.2007


Obrady Jury przeprowadzone były jawnie, skład Jury to obecni członkowie Klubu w sumie 13 osób, z których każda dysponowała 5 punktami do przyznania dowolnie zdjęciom lub zestawom zdjęć.
W wyniku głosowania przyznano następujące nagrody:
1/ Natalia Chmielowiec (17 punktów)
2/ Barbara Englender i Michał Piekarski ex aequo (11 punktów)
3/ Marian Miełek (10 punktów).
Udział w Przeglądówce wzięło 16 Autorów:
Wiktor Bednarczuk, Natalia Chmielowiec, Barbara Englender, Witold Englender, Łukasz Grycicha, Ireneusz Jaworski, Jakub Kaszuba, Marek Łabuś, Marian Miełek, Jarosław Okołowicz, Janusz Olszewski, Michał Piekarski, Piotr Polok, Katarzyna Sejud, Krzysztof Sowa, Magdalena Strzałkowska.

Natalia Chmielowiec - 1 miejsce za zestaw
Barbara Englender - 2 miejsce za zestaw
Michał Piekarski - 2 miejsce za zestaw
Marian Miełek - 3 miejsce za zestawpowrót
Powrót na okładkę