"Fotoopowiadania"
Wojtek Rogowicz


z Wrocławia

od 16.11. do 8.12.2006


Wojtek Rogowicz


urodzony w latach 70-tych posługuje się aparatami fotograficznymi od kilkunastu lat, a świadomie fotografuje od ok.10 lat.
Po kilku zakrętach edukacyjnych ukończone Wyższe Studium Fotografii, a potem studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Udziały w różnych wystawach zbiorowych (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Broniszów...).
Pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

"Wszystkie rzeczy widzialne , pouczające nas przez wzrok symbolicznie , to jest obrazowo , służą do przedstawienia i oznaczenia rzeczy niewidzialnych ... ponieważ piękno rzeczy widzialnych tkwi w ich formach ... piękno widzialne jest obrazem piękna niewidzialnego ."
Hugon ze św Wiktora

Fotografia jest dla mnie ważnym i doskonałym środkiem komunikowania się. Jednak nie jest tylko techniką rejestracji ani sposobem wyszukanego przedstawiania otaczającej nas rzeczywistości. Jest w znacznie wyższym stopniu aktem twórczym zmuszającym nas do przemyślenia naszego otoczenia, do refleksji na temat tego, co nas wizualnie otacza. Fotografia jest doskonałym sposobem do wyrażania i opisywania świata poprzez własne emocje, marzenia... Prezentowane fotografie są swego rodzaju odkryciem sie, otwarciem, ujawnieniem własnych myśli, niepokojów, ideałów... Powstały z myśli, ale są również obrazkami, które mają (mogą) rodzić myśli. Nie chcę jednak nikomu narzucac jakiegoś sposobu widzenia. Fotografie moje są wyłącznie propozycją - sugerującą coś, ale bez okreslonych definicji. Dają sie natomiast niemal dowolnie interpretowac. I tu muszę odwołać się do wrażliwosci duchowej odbiorców, którzy starać się mogą odtworzyć moje procesy myslowe i dopowiadać bądŸ uzupełniać treści obrazków - fotografii, albowiem jak twierdził Umberto Eco każde "dzieło" ma formę otwartą.


powrót
Powrót na okładkę