""Niech żyje nam górniczy stan!?" (w sztuce plastycznej)"

ze zbiorów Władysława Owczarzego z Karwiny, RC.18.11 do 10.12.2010

Górnictwo - kiedyś jedna z bardzo ważnych dziedzin gospodarki, dziś raczej na skraju... zainteresowania władz państwowych. Górnicy - kiedyś bohaterowie pracy, dziś tylko "czarni" pracownicy, których kierownicy oraz menedżerowie są często przedstawiani w mediach jako "aferzyści". Zbliżające się święto górników, czyli Barbórka skłania do refleksji nad przeszłością i przyszłością górnictwa. Sztuka przez wielkie "S" rzadko zajmuje się sferą pracy. Tylko ci, którzy poznali warunki pracy pod ziemią, którzy przynajmniej raz zjechali i zobaczyli z bliska trud ludzi zmagających się z naturą, mogą świadomie podejmować artystyczne próby przedstawienia tego co zobaczyli, co ich zafascynowało. Zdarzało się, że wiele z tych prac artystycznych, przede wszystkim grafik, trafiało do osób nagradzanych, wykorzystywano je na dyplomach honorowych, do ozdabiania kopalnianych biur itp.
Zamierzeniem wystawy (przygotowanej z prywatnych zbiorów w RC), jest - przynajmniej w tak skromny sposób - oddanie hołdu górnikom, a także przybliżenie codziennego znoju ludzi wydobywających "czarne złoto". Na wystawie obok patronki górników, znajdziemy wiele widoków kopalń. Zobaczymy też ludzi, czyli górników przy ich najprzeróżniejszej pracy.
Eksponaty pochodzą z różnych okresów - od XIX-wiecznego obrazu św. Barbary (z cechowni) i jej przedstawień na tzw. św. obrazkach, po rysunki i obrazy z drugiej połowy XX wieku. Zaprezentowana jest wielka różnorodność technik plastycznych - rzeźby (w drewnie, węglu, brązie), obrazy olejne, rysunki i grafiki (litografie, akwaforty, linoryty, drzeworyty i in.). Wszyscy autorzy to artyści czescy lub twórcy żyjący na Zaolziu.
Wierzę, że zamysł prezentacji, oprócz oddania hołdu górniczej pracy, przyczyni się do bliższego poznania i zrozumienia wielu narastających problemów, często niestety przez władze marginalizowanych.
Przewrotny nieco tytuł wystawy "Niech żyje nam górniczy stan?!" (w sztuce plastycznej), jest wystarczająco wymowny.

Władysław Owczarzy

Spis prac:
Rudolf Żebrok, Kopalnia "Gabriela", litografia
Rudolf Żebrok, Kopalnia "Barbara", litografia
Rudolf Żebrok, Kopalnia "Barbara", litografia
Rudolf Żebrok, dyplom honorowy Kopalni "Barbara", litografia
Rudolf Żebrok, budowa kopalni, litografia
Rudolf Żebrok, Kopalnia "Franciszek", litografia
Rudolf Żebrok, Kopalnia "Gavbriela", szkic ołówkowy
Rudolf Żebrok, Kopalnia "ACS", litografia
Oldřich Bijok, Na hałdzie, linoryt barwny
Oldřich Bijok, Ładowanie wózka, linoryt
Jaroslav Obluk, Górnik, sucha igła
Frantisek Hřivna, Kopalnia "Barbara", litografia
Frantisek Hřivna, Kopalnia "Barbara", litografia
J. Toroň, Chodnik, litografia
Helena Salichová, Na hałdzie, drzeworyt
Oldřich Bijok, Hałdy, linoryt
Oldřich Bijok, Hałdy Kopalni "ACS", akwatinta
V.A. Navrátil, Kopalnia "Gabriela", litografia
V.A. Navrátil, Kopalnia "Gabriela", litografia
L. Majer, Kopalnia "CSM", litografia
Franciszek świder, Opuczorze, akwaforta
Alois Zapletal, Zasypani, litografia
Vilém Wünsche, Na hałdzie, litografia
Karel Skála, Wiercenie, litografia
Henryk Nitra, W podziemiach, płaskorzeźba w drewnie
Jindřich Wielgus, Powrót ze zmiany, rzeźba w drewnie
Autor nieznany, Stawianie stempli, rzeźba w węglu
Kárník, Na szychtę, rzeźba w drewnie
Jan Śliżewski, Nocna zmiana, olej (ze zbiorów własnych Galerii)

powrót
Powrót na okładkę