„...wyciąć swoje sny...”
Zofia Tomeczek


16.2.2017 do 9.3.2017


Tytuł wystawy „...wyciąć swoje sny...” - są to słowa z tekstu piosenki „Wycinanki”, śpiewanej kiedyś przez zespół „Wawele”.

Kilka słów o mnie: mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju, jestem emerytowaną nauczycielką.
Wycinanki nauczyłam się jako dziecko od Mamy, była to wycinanka ludowa z Kresów. Obecnie moje wycinanki można zaliczyć do wycinanek artystycznych, w których czasami wyczuwa się wpływ wycinanki kresowej. Drugim nurtem, który mnie zainspirował, jest wycinanka zachodnioeuropejska, niemiecka, szwajcarska, austriacka.
Współpracuję z Biblioteką w naszym mieście i z Biblioteką Austriacką w Opolu, z placówkami muzealnymi. Biorę udział w wystawach i konkursach. Wystawy: Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Muzeum w Tychach i w Częstochowie, we Vreden - Niemcy. Udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Wycinanki Artystycznej w Łodzi. Nagrody i wyróżnienia w konkursach - wymieniam tylko najważniejsze: Tychy I miejsce, Częstochowa III.
Prowadziłam liczne warsztaty i wykłady.

Swoje prace wycinam nożyczkami, najczęściej z czarnego papieru matowego lub błyszczącego - "Czarna sztuka na białym papierze" (to tytuł wystawy Marie Louise Kaempffe w Opolu, której towarzyszyły też moje wycinanki). Bywają wycinanki zaplanowane, czyli oparte na wcześniejszym rysunku i nieplanowane, rysowane nożyczkami. Wycięłam też cykl 11 wycinanek o tematyce historycznej - II wojna światowa, wycinam rozety, wycinanki symetryczne i asymetryczne.powrót
Powrót na okładkę