"Przestrzeń prywatna" - wystawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF
18.10.2012 - 9.11.2012Przestrzeń prywatna
obrazy codziennego otoczenia
świata
miejsc, przedmiotów, osób, zdarzeń
realnych i wirtualnych
otaczających nas każdego dnia
przestrzeń prywatna
przemieniona w obrazy
a na nich
stany
porządku i chaosu
dyscypliny i jej braku

przestrzenie egzystencji
wnętrza
przedmioty
rekwizyty
stan energii i niepokoju
stan ładu i harmonii
prywatne przestrzenie
każdego z nas.


Janusz Musiał

Niniejsza wystawa tworzy panoramę fotografii, które są wyrazem postaw artystycznych wybranych członków Okręgu Śląskiego ZPAF w odniesieniu do tematu Przestrzeń prywatna. W efekcie stworzono świat będący sumą subiektywnych wypowiedzi, w których autorzy w sposób szczególny przyglądają się swojemu najbliższemu otoczeniu. Rejestrują jego fragmenty, manipulują jego wizerunkami, kreują obrazy nowej rzeczywistości. Eksplorują możliwości artystycznej kreacji medium fotografii pod pretekstem wizualizacji tematu. W konsekwencji powstaje niejednorodna mozaika obrazów, tak jak niejednorodne i odrębne są uniwersa wrażliwości każdego z nas.
Stan prywatności to możliwość i prawo do nie ujawniania osobistych zachowań, zwyczajów czy danych innym osobom. Dzielenie się swoją prywatnością to udostępnianie wycinka, fragmentu osobistego świata innym. W przeszłości naturalny tryb życia w społeczności sprawiał, że czymś zupełnie zwyczajowym było zbiorowe doświadczanie każdej czynności, niemal nic nie było do ukrycia.
Współcześnie przestrzenie naszej egzystencji obwarowane są granicami, z łatwością możemy tworzyć osobiste i prywatne światy, izolować się. Prywatność jest wynalazkiem cywilizacji, a na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy prawo do tajemnic.
Rozwój środków masowego przekazu, cyfrowych mediów, globalnej Sieci Internet powoduje, że znaczenie pojęcia prywatność ulega przemianie.
Aktualnie za sprawą technologii mamy do czynienia z symptomami erozji prywatności, z mechanizmami ustawiania różnych poziomów prywatności oraz jej przekraczania. Odbywa się to w odniesieniu do procesów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Z drugiej strony coraz częściej mamy do czynienia z kryptografią, poufnością czy anonimowością.
W portalach społecznościowych ujawniamy swoje ulubione zwyczaje, przekroczenia i aktywności. Coraz większe fragmenty naszego życia zapisywane są w informatycznych systemach podłączonych do Sieci Internet. Dzięki takim rozwiązaniom prywatność stopniowo zostaje zastępowana dostępem, przejrzystością i otwartością.
Ochrona prywatności to kluczowe zagadnienie w kontekście rozwoju Sieci Internet, komunikacji społecznej i nowych mediów. Podczas wizyt w sieci na stronach internetowych, automatycznie są zbierane rozmaite informacje o użytkownikach (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu, imię i nazwisko, adres email, serwery, bazy danych) w celu analizy zachowań odbiorców.
Coraz częściej na świecie podejmowane są próby tworzenia centralnych rejestrów, które zawierałyby szczegóły rozmów głosowych i komunikacji tekstowej obywateli. Tak powstają masowe bazy danych, które zawierają szczegóły komunikacji międzyludzkiej, przekraczając sferę prywatnych tajemnic.
Janusz Musiał

Autorzy:
Michał Cała
Ryszard Czernow
Paweł Janczaruk
Marek Karaś
Antoni Kreis
Krzysztof Liszka
Katarzyna Łata-Wrona
Beata Mendrek-Mikulska
Krzysztof Miller
Janusz Musiał
Maciej Stobierski
Marek Wesołowski
Mieczysław Wielomski
Józef Wolnypowrót
Powrót na okładkę