logo galerii

12 Pasteli - 12 Autorów


wystawa zaproszeniowa
honorowy patronat Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
organizator - Galeria "Ciasna"
logo SPPRenata Dziadek
Jastrzębie

Czesław Gałużny
Sosnowiec

Krzysztof Jędrzejowski
Zakopane


Monika Kamińska
Nysa

Aleksander Kowal
Będzin

Anna Ksykiewicz
Radom


Agata Rościecha
Kraków

Anna Maria
Idzikowska - Rybicka
Bełchatów

Alina Sibera
Wieluń


Stanisław Stach
Olkusz

Bogusława Stycz
Orzesze

Marianna Styrzyńska
Zgierz

Pastel - technika malarska polegająca na wcieraniu farb formowanych w cienkie pałeczki z pigmentów, kredy, gipsu i spoiwa ( głównie gumy tragantowej ) w podłoże szorstkie - papier, płótno, karton czy pergamin. Farba nie wnika w to podłoże lecz trzyma się tylko na powierzchni, a przed osypywaniem się chroniona jest naniesioną warstwą fiksatywy. Pastel od XV wieku uznawany był za osobną technikę malarską i miał okresy większej i mniejszej popularności. I tyle wiadomości encyklopedycznych.
Galeria "Ciasna" ( w osobach swych właścicieli ) pastele bardzo lubi chociaż, gdy wystawia się je w antyramach, to mycie szyb po nich jest katorgą.
Chcielibyśmy, żeby mogło je poznać i polubić znacznie więcej osób i stąd ta wystawa.
Wystawa zaproszeniowa i objazdowa, gdyż pokażemy ją w wielu galeriach małych i większych, w miastach, miasteczkach, a nawet wsiach Śląska. Mamy też nadzieję, że wystawa ta, a może jeśli nawet nie całkiem ta to zbliżona, odwiedzi też i inne regiony Polski. Wybór uczestników był całkowicie subiektywny, a trudny wielce, gdyż szukaliśmy wśród najlepszych - naszym zdaniem - Autorów starając się równocześnie o jak największą różnorodność prac. I dlatego na wystawie możemy pokazać pastele od realistycznych do abstrakcyjnych, od "pastelowych" w kolorycie do bardzo intensywnych. Wszystkie mają natomiast jedną cechę wspólną - są dobre! Przepraszamy tych, których prace nie znalazły się na wystawie, chociaż równie ich cenimy, ale ilość wystawianych pasteli z założenia była ograniczona.
Katalog wydany do tej wystawy zawiera tylko reprodukcje Prac natomiast dokładniejsze informacje o Autorach można znaleźć na stronie internetowej wystawy.
Dziękujemy Autorom za udział w wystawie, Stowarzyszeniu Pastelistów Polskich za udzielenie nam kredytu zaufania i zaszczycenie jej swym patronatem, a Towarzystwu Miłośników Ziemi Jastrzębskiej za pomoc - nie tylko finansową.
Agencji Reklamowej "Paté" z Cieszyna bardzo serdecznie dziękujemy za piękne wykonanie katalogu nie tylko w tempie ekspresowym, ale jeszcze "po kosztach własnych", a firmie "Gatex" z Pniówka za sprzedaż antyram z maksymalnym upustem cenowym!

Kontakt w sprawach wystawy:
ciasna na wp.pl
lub
ciasna na gazeta.pl


Regulamin Ogólnopolskiej Wystawy Zaproszeniowej "12 Pasteli - 12 Autorów"
organizowanej przez Galerię "Ciasna" w Jastrzębiu
pod patronatem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

1/ W wystawie właściwej "12 Pasteli - 12 Autorów" biorą udział wyłącznie Autorzy zaproszeni przez Galerię "Ciasną".
2/ Nie będą podawane kryteria wyboru Autorów przez Galerię "Ciasną".
3/ Autorzy zaproszeni, którzy zgodzą się na udział w wystawie i przyjmą warunki niniejszego regulaminu obowiązani są do:
- dostarczenia 1 Dzieła wykonanego w technice pasteli w formacie 50x60 (poziom lub pion) wraz z passe-partout w terminie do 30.03.2001,
- do 28.02 2001 dostarczenia reprodukcji fotograficznej Dzieła i notatki o Autorze (można na dyskietce) wraz ze zgodą na bezpłatne opublikowanie tychże w katalogu i na stronie internetowej.
4/ Autorzy mają zagwarantowany cykl wystaw na Górnym Śląsku (m. in. w zaprzyjaźnionych galeriach w Cieszynie, Katowicach, Łaziskach, Olzie, Pawłowicach, Rybniku i Jastrzębiu) w drugiej połowie roku 2001 i na początku roku 2002, katalog z reprodukcjami Prac, miejsce na stronie internetowej, Autorzy otrzymają także wycinki z prasy dotyczące wystawy.
5/ Galeria "Ciasna" zobowiązuje się do prowadzenia wystawy na terenie Górnego Śląska i dopełnienia pozostałych obietnic z punktu 4.
6/ W poszczególnych miejscowościach, w których eksponowana będzie wystawa organizatorzy mogą dołączyć do niej do 3 prac wybranych Autorów z danej miejscowości powiększając wystawę o część towarzyszącą na zbliżonych zasadach.
7/ Zgłaszając prace do wystawy towarzyszącej organizatorzy zobowiązani są do wydania aneksu do katalogu z reprodukcjami prac i notatką o Autorze.
8/ Po zakończeniu cyklu wystaw prace zostaną zwrócone Autorom.
9/ Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenie Prac podczas transportu - będa używane opakowania Autorów.
Galeria "Ciasna"
ul. Katowicka 17
44-335 Jatrzębie
tel. 0-32 4716456
Stowarzyszenie Pastelistów Polskich
ul. Szwedzka 2
33-300 Nowy Sącz
tel. 0-48 438510
SPP