„The Gyre”

Igor Stepanich


Wystawa będzie trwać od 17.12.2020 do 8.01.2021 roku.


„The Gyre”

IGOR STEPANICH, Moskwa, Rosja.
Będąc profesjonalnym muzykiem (absolwent Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego), zawsze interesowałem się także fotografią. W 2016 roku stworzyłem swoje pierwsze kamery otworkowe i otworkowanie stało się bardzo ważną częścią mojego życia. Stało się jednym z moich podstawowych sposobów dialogu ze światem. Zwykle robiąc zdjęcie, dostaję to, co chcę, ale fotografia otworkowa pozwala mi uzyskać to, co chce mi dać świat. Czuję więc jakiś dialog, a nie monolog.
Oczywiście, między innymi, fotografia otworkowa wniosła do mojego życia nie tylko nowe uczucia, ale także nowe sytuacje, okoliczności, miejsca, ludzi.

Brałem udział w wystawach:
- W galerii Fotodom, Riazań, Rosja - w 2018, 2019.
- Pavlovka Gallery Pinhole Fest, Kijów, Ukraina - w 2019, 2020.
- Nagroda Focus, Fier, Albania - w 2019, 2020.
- OFFO VIII, Olza, Polska - w 2019 r.
- Wystawa Porto Pinhole Photography, galeria MIRA, Porto, Portugalia - w 2020 r.

Jestem jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia United Pinholers (SPin), w skład którego wchodzili fotografowie otworkowi z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.


IGOR STEPANICH, Moscow, Russia.
Being a professional musician (graduate of the Moscow State Conservatoire), I was always interested in photography. In 2016 I made my first pinhole cameras, and pinhole became a very important part of my life. It became one of my basic ways of dialogue with the world. Usually when I take photo, I get what I want to get, but pinhole photo allows me to get what the world wants to give me. So I feel some kind of a dialogue, not monologue.
Of course, among other things, pinhole photography brought to my life not only new feelings, but also new situations, circumstances, places, people.

/// took part in exhibitions :
- Exhibitions in Fotodom gallery, Ryazan, Russia - in 2018, 2019.
- Pavlovka gallery Pinhole fest, Kiev, Ukraine - in 2019, 2020.
- Focus award, Fier, Albania - in 2019, 2020.
- OFFO, Olza, Poland - in 2019.
- Porto Pinhole Photography exhibition, MIRA gallery, Porto, Portugal - in 2020.
//Also one of co-founders of the United Pinholers society (SPin) which included pinhole photographers from Russia, Belarus, Ukraine and Lithuania.

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) do odwołania wystawy będą się odbywały, zgodnie z harmonogramem, bez wernisaży i spotkań autorskich.
Wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie pojedynczo i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.

Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na stronie Zonerama.

Katalog wystawy polski i angielski do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.Wystawy w Galerii „Ciasna” zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrój.
powrót
Powrót na okładkę